Фізична підготовленість і рухова активність дітей молодшого шкільного віку в умовах літнього спортивно-оздоровчого табору

  • Олександр Лещак

Abstract

У статті показано, що умови спортивно-оздоровчого табору можуть забезпечити правильний руховий режим для дітей під час канікул і є потужним оздоровчим засобом. Неоднорідність фізичного розвитку, фізичної підготовленості, стану соматичного здоров’я, функціональних можливостей дітей молодшого шкільного віку визначає необхідність розподілу їх за групами для заняття фізичними вправами в корекційно-оздоровчому, розвивальному чи спортивному режимі. Це дає змогу здійснювати розподіл дітей на групи для занять фізичними вправами відповідно до рівня їхнього соматичного здоров’я; переорієнтовувати фізичне виховання на корекційно-оздоровчу спрямованість, збільшити час, відведений на фізичне виховання в спортивно- оздоровчому таборі, до 2 год на день.

References

Бондаревский Е. Я. О школьных программах по физической культуре / Е. Я. Бондаревский, А. В. Кодешова. – 1987. – № 3. – С. 31.

Ведмеденко Б. Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді засобами фізичної культури / Ведмеденко Б. Ф. – К. : [б. в.], 1993. – 259 с.

Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / за ред. І. Д. Зубалія. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – К. : [б. в.], 1998. – 18 с.

Грибков В. А. Методика восстановления умственной и физической работоспособности студентов средствами физической культуры в процессе учебно-лагерной деятельности : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Физическое воспитание и спорт” /В. А. Грибков. – М.,2005. – 18 с.

Куц О. С. Системно-структурний підхід до розвитку фізичних якостей у школярів на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації / О. С. Куц, В. А. Леонова, Б. Д. Розпутняк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк : Медіа, 1999. – С. 432–435.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей / Линець М. М. – Л. : Штабар, 1997. – 208 с.

Сабуров В. А. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей / В. А. Сабуров // Рос. мед. журн. – 2003. – № 3. – С. 17–19.

Серова Н. Б. Повышение резерва здоровья учащихся младших классов средствами физической культуры : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Физическое воспитание и спорт” / Н. Б. Серова. – Челябинск, 2000. – 25 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Лещак, О. (2016). Фізична підготовленість і рухова активність дітей молодшого шкільного віку в умовах літнього спортивно-оздоровчого табору. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 53-57. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1054
Section
Physical culture, physical education of different age group population