Силова підготовленість дівчат середнього шкільного віку загальноосвітньої школи

  • Наталія Войнаровська

Abstract

У дівчат середнього шкільного віку сила має тенденцію до постійного, але не прямолінійного, зростання. Найвищі темпи зростання сили відзначаються в 11–13 років. Відповідно до державних вимог рівень силових якостей 40 % дівчат відповідає трійці, 30 % − двійці.

References

Белов В. И. Энциклопедия здоровья. Молодость до ста лет / Белов В. И. – М. : Химия, 1994. – 400 с.

Гасюк І. Л. Програмування оздоровчої спрямованості уроків фізичної культури для дівчат 11–14 років різних соматотипів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Львів. держ. ін-т фіз. культури / І. Л. Гасюк. – Л., 2003. – 23 с.

Кібальник О. Зміст фітнес-технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Кібальник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 2 (6). – С. 42–46.

Круцевич Т. Ю. Управление физическим состоянием подростков в системе физического состояния : автореф. дис… д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины / Т. Ю. Круцевич. – К., 2000. – 44 с.

Митчик О. П. Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Львів. держ. ін-т фіз. культури / О. П. Митчик. – Л., 2002. – 20 с.

Шестерова Л. Є. Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Харків. держ. акад. фіз. культури / Л. Є. Шестерова. – Х., 2004. – 19 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Войнаровська, Н. (2016). Силова підготовленість дівчат середнього шкільного віку загальноосвітньої школи. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 50-53. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1053
Section
Physical culture, physical education of different age group population