Формування в старшокласників інтересу до самостійних занять фізичними вправами

  • Володимир Захожий

Abstract

У статті висвітлено технологію формування у старшокласників інтересу до самостійних занять фізичними вправами. Проаналізовано етапи, умови, принципи та засоби виховання інтересу й позитивного ставлення учнів до виконання фізичних вправ.

References

Булич Є. Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології : навч. посіб. / Є. Г. Булич, І. В. Муравов. – К. : ІЗМН, 1997. – 224 с.

Иващенко Л. Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями / Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко. – Киев : Здоровья, 1988. – 160 с.

Кравчук Я. Формування у школярів інтересу до виконання фізичних вправ / Я. Кравчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – № 2 (6) – С. 67–72.

Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / Муравов И. В. – Киев : Здоровья, 1989. – 286 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Захожий, В. (2016). Формування в старшокласників інтересу до самостійних занять фізичними вправами. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 38-40. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1049
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching