Реалізація Закону України “Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері

  • Юрій Шкребтій

Abstract

Висвітлено стан здоров’я учнівської та студентської молоді, а також проблеми функціонування фізичного виховання в системі освіти України відповідно до нової редакції закону України “Про фізичну культуру і спорт”.

References

Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актів України : закон України від 17 листоп. 2009 р. № 1724-VI.

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2006 р. № 4.

Про затвердження заходів, спрямованих на реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України : наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2008 р. № 1078.

Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента : наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 р. № 642.

Омельченко С. О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків / Омельченко С. О. – Луганськ : Альма-Матер, 2007. – 351 с.

Про реформування системи фізичного виховання учнів та студентської молоді у навчальних закладах України : спільне рішення колегії МОН, МОЗ, Мінсім’ї молоді та спорту від 11 лист. 2008 р. № 13/1-2/10/11/1.

Шкребтій Ю. М. Напрями реформування системи фізичної культури і спорту в Україні / Ю. М. Шкребтій // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : зб. наук. пр. – К., 2004. – № 4. – С. 5–10.

Шкребтій Ю. М. Спортивне законодавство зарубіжних країн і перспектива удосконалення системи фізичної культури і спорту в Україні / Ю. М. Шкребтій // Теорія і методика фізичного виховання. – Х., 2005.– № 1. – С. 2–7.
Published
2016-11-11
How to Cite
Шкребтій, Ю. (2016). Реалізація Закону України “Про фізичну культуру і спорт” у навчально-виховній сфері. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 27-30. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1046
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Most read articles by the same author(s)