Активний туризм у діяльності молодіжних пластунських організацій Західної України (20−30 рр. ХХ ст.)

  • Василь Луцький

Abstract

У статті відзеркалюється туристично-краєзнавча діяльність у молодіжних пластунських організаціях “Пласт” й “Орли-КАУМ”.

References

Андрухів І. З історії української молодіжної організації “Пласт” / Андрухів І. – Івано-Франківськ :[б. в.], 1990. – 72 с.

Бойчук Й. Пласт у Станиславові й околиці / Й. Бойчук // Альманах Станиславівської землі : зб. матеріалів до історії Станіславова і Станіславщини : у 2 т. Т. 1. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : [б. в.],1975. – С. 327−340.

Боднар Н. Микола Колесса – людина століття / Н. Боднар // Експрес. – Л., 1998. – 18−26 лип.

Бучач і Бучаччина : істор.-мемуар. зб. − Нью-Йорк ; Лондон ; Париж ; Сідней ; Торонто : [б. в.], 1972. –944 с.

Галузинський В. Педагогіка : Теорія та історія / В. Галузинський, М. Євтух. – К. : Вища шк., 1995. – 236 с.

Завдання членів КАУМ у громадській праці // Готовсь. Листок Католицької Асоціації Української молоді. – Л., 1936. – Ч. 2. – С. 8–10.

Молоде життя. – Л., 1929. – № 5. – С. 7.

Орли роблять перегляд своїх сил // Укр. юнацтво. – Л., 1939. – Ч. 1. – С. 18–19.

Левицький С. Український Пластовий Улад в роках 1911−1945 у спогадах. Причинки до історії Пласту / Левицький С. – Мюнхен : Молоде життя, 1967. – 76 с.

Луцький Я. З історії туристично-краєзнавчої роботи в “Пласті” (1911−1930 pp.) / Луцький Я. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. – 60 с.

Микитюк Я. Дмитро Клячківський командир УПА-Північ, Клим Савур / Я. Микитюк // Альманах Станіславівської землі : з матеріалів до історії Станіславова і Станіславщини : у 2 т. Т. 2. – Нью-Йорк ; Торонто ; Мюнхен : [б. в.], 1975. – С. 305–308.

Молчко З. З лілейкою – скрізь роки / P. Молчко, Б. Фур // Орлині крила / Газета Стрийської станиці Української скаутської організації Пласт. – 1993, листоп. − Ч. 4. − С. 2–3.

Падох Я. Стрийський Пласт / Я. Падох // Стрийщина. Історично-мемуарний збірник : у 2 т. Т. І. – Нью-Йорк ; Торонто ; Париж ; Сидней ; Філядельфія : Комітет Стрийщини,1990. – С. 404–531.

Петріна М. Стежками ‘‘Калиняків” / М. Петріна // Орлині крила / Газета Стрийської станиці Української скаутської організації Пласт. – 1994, берез. – Ч. 5. – С. 6–7.

Пластовий шлях // Журнал Пластової думки та інформацїї. –1993. – Ч. 3 (99). – С. 49–51.

Пластовий шлях // Журнал Пластової думки та інформацїї. – 1996. – Ч. 2. (110). – С. 51–52.

Річинський А. До щастя слави і свободи / Річинський А. – Л. : [б. в.], 1930. – 16 с.

Савчук Б. Український Пласт. 1911−1939 pp. / Савчук Б. – Івано-Франківськ : НВ-Лілея, 1996. – 264 с.

Содоль П. Гетьманський Пластун Скоб Роман Шухевич / П. Содоль // Цвіт України. Пластовий часопис. – Т. : [б. в.], 1992. – № 9. – С. 4–5.

Спортивний альманах – Л., 1933. – 164 с.

ЦДІА, ф. 358, оп. 1, спр. 122. Листи українських спортивних товариств “Сокіл-Батько”, “Луг” та інші 1911–1937 рр. 205 арк.

ЦДІАФ, ф. 389. “Верховна Пластова Команда за 1911–1939 рр.”, оп. 1, спр. 92. Статті, інструкці, звіти, документи з’їздів, протоколи засідань, лекції, списки та анкети членів пластунських організацій, 16 арк.

Шляхами Золотого Поділля : регіональний збірник Тернопільщини : у 2 т. – Філадельфія : ПА, 1970. –Т. І. – 360 с., Т. ІІ. – 280 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Луцький, В. (2016). Активний туризм у діяльності молодіжних пластунських організацій Західної України (20−30 рр. ХХ ст.). Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 21-26. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1045
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture