Онтологія компетентнісного підходу у фізкультурній освіті студентів вищих навчальних закладів

  • Наталія Завидівська

Abstract

У статті окреслено основні аспекти проблеми обґрунтування онтологічних засад компетентнісного підходу у фізкультурній освіті студентів вищих навчальних закладів, виявлено основні закономірності й принципи процесу навчання здоров’ю на основі онтологічної концепції.

References

Бібік Н. М. Компетентнісна освіта – від теорії до практики / Бібік Н. М., Єрмаков І. Г., Овчарук О. В. –К. : Плеяда, 2005. – 120 с.

Дубогай О. Д. Фізична культура, як неодмінна складова формування здорового способу життя молоді. Кн. 6. [у межах Канадського проекту “Молодь за здоров’я”] / Дубогай О. Д. – К. : [б. в.], 2005. – С. 124.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Світовий досвід та українські перспективи / за ред. О. В. Овчарук – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Переверзєва А. В. Якість життя як передумова розвитку людського капіталу / Переверзєва А. В. −[Електронний ресурс]. − Режим доступу :http://www.confcontact.com/2008dec/1_pereverzeva.htm.

Субетто А. И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, классификация и квалиметрия компетенций / Субетто А. И. – СПб. ; М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006 – 72 с.
Published
2016-11-11
How to Cite
Завидівська, Н. (2016). Онтологія компетентнісного підходу у фізкультурній освіті студентів вищих навчальних закладів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (1(9), 14-17. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1043
Section
Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture