Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога

  • Юрій Попадюха
  • Оксана Глиняна
  • Юрій Горго

Abstract

У статті представлено аналіз основних факторів впливу на керуючі дії реабілітолога-оператора. Дані проведеного дослідження свідчать, що на дії реабілітолога-оператора впливають стільки випадкових факторів, що випадкова реакція може відповідати надійності від 0 до 0,999. Оцінюючи середню силу м’язів РО, який виконує роботу середньої важкості, вона виявилась у чоловіків вищою, ніж у жінок.

References

Горго Ю. П. Выбор алгоритма оценки и управления функциональными рабочими состояниями операторов / Ю. П. Горго // Человек в экстремальных условиях: здоровье, надёжность и реабилитация : материалы докл. 5 междунар. науч.-практ. конгр. “Ассоциации авиационно-космической, морской, экстремальной и экологической медицины России”. – 2006. – С. 401–403.

Горго Ю. П. Екологічна біофізика людини : навч. посіб. / Горго Ю. П., Маліков М. В., Богдановська Н. В. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 175 с.

Горго Ю. П. Синхронизация функциональных состояний человека с гелио-геофизическими факторами / Ю. П. Горго, М. В. Рагульская // Здоров’я та довголіття. Інтегративна медицина. – К. : [б. в.], 2007. –С. 84–86.

Горго Ю. П. Основи психофізіології / Ю. П. Горго, Г. М. Чайченко. – Херсон : Персей, 2002. – 246 с.

Горго Ю. П. Информационная оценка организации медико-физиологических показателей / Ю. П. Горго, Ю. Я. Садовская, Н. В. Харковлюк-Балакина // Вісник Вінницького національного медичного університету. – № 10 (2). – 2006. – С. 332–333.

Горго Ю. П. Информационная оценка физиологических сигналов человека при изменении его психо-эмоциональных состояний / Ю. П. Горго // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – № 6. – 2007. – С. 82–86.

Иванов-Муромский К. А Нейрофизиология. Нейрокибернетика. Нейробионика / Иванов-Муромский К. А. – Киев : Выща шк., 1985. – 240 с.

Попадюха Ю. А. Інформаційні технології та біофізичні оцінки діяльності операторів в біотехнічних системах : монографія / Ю. А. Попадюха, Ю. П. Горго. – К. : ПВП “Задруга”, 2008. – 199 с.

Федорчук С. В. Оцінка ефективності діяльності за показниками психофізіологічних функцій у операторів систем стеження / С. В. Федорчук, Ю. П. Горго, Ю. Я. Садовська // Вісник КНУ : Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – № 11. – 2006. – С.17–19.
Published
2016-11-10
How to Cite
Попадюха, Ю., Глиняна, О., & Горго, Ю. (2016). Впливи ергономічних факторів середовища на керуючі дії оператора-реабілітолога. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 74-78. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1039
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation