Оптимізація розвитку фізичних якостей та координації рухів у дітей молодшого шкільного віку засобами гімнастики

  • Юрій Ніколаєв

Abstract

У статті показано, що дані, отримані в процесі дослідження, дають уявлення про особливості розвитку фізичних якостей засобами гімнастики в учнів початкових класів. Це дає можливість учителям загальноосвітньої школи значно покращити процес фізичного виховання молодших школярів.

References

Вильчковский Э. С. Развитие двигательной функции у детей / Вильчковский Э. С. – Киев : Здоровья, 1983. – С. 92–100.

Волков Л. В. Методика виховання фізичних здібностей учнів / Волков Л. В. – К. : Рад. шк., 1980. – С. 16–36.

Козлов А. И. Исследование элементарных двигательных координаций детей и подростков / А. И. Козлов // Теория и практика физической культуры. – 1965. – № 9.

Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков / Круцевич Т. Ю. – Киев : [б. и.], 1999. – С. 32–35.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей / Линець М. М. – Л. : Шбабар, 1997. – 208 с.

Лях В. И. Средства и методы развития координационных способностей / Лях В. И. // Физкультура в школе. – 1987. – № 6. – С. 22–25.

Смолюк І. Конструювання нових технологій здоровязбереження школярів / І. Смолюк, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 3 (15). – С. 41–43.
Published
2016-11-10
How to Cite
Ніколаєв, Ю. (2016). Оптимізація розвитку фізичних якостей та координації рухів у дітей молодшого шкільного віку засобами гімнастики. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 43-47. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1038
Section
Physical culture, physical education of different age group population

Most read articles by the same author(s)