Науково-методичні аспекти вдосконалення професійної компетентності вчителів із початкової військової підготовки

  • Віталій Лелека

Abstract

У статті розкрито питання фахової підготовки вчителів початкової військової підготовки, зокрема розвитку їхньої професійної компетентності; різноманітні наукові підходи до проблеми професійної компетентності вчителя.

References

Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя : монография / Адольф В. А. – М. : [б. и.], 1998. – 118 с.

Горбушина С. Н. Личность будущего учителя как субъект культуры здоровья: концепция и принципы развития / С. Н. Горбушина // Валеология. – 2005. – № 1. – С. 89–93.

Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / Зимняя И. А. – М. : Исслед. центр проблем качества подготовки спец., 2004. – 42 с.

Лелека В. Педагогічна компетентність майбутніх учителів із початкової військової підготовки та мотиваційні аспекти їх формування як особистості / В. Лелека // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 3 (15). – С. 20–23.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під заг. ред. О. В. Очарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Овчарук О. В. Перспективи впровадження компетентнісного підходу у зміст освіти в Україні /О. В. Овчарук // Пед. думка. –2004. – № 3. – С. 3–7.

Тенилов Е. А. Внутрифирменная организация повышения квалификации специалистов на основе компетентностного подхода / Е. А. Тенилов // Человек и образование: Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования. – № 2 (23). – 2010. – С. 98–102.

Топольницька Г. М. До питання про професійну компетентність учителя / Г. М. Топольницька //Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 2000. – № 5–7. – С. 130–140.
Published
2016-11-10
How to Cite
Лелека, В. (2016). Науково-методичні аспекти вдосконалення професійної компетентності вчителів із початкової військової підготовки. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 11-13. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1037
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport