Взаємозв'язок рівня фізичної підготовленості й типу вегетативної регуляції серцевого ритму кваліфікованих спортсменів із бігу на короткі дистанції

  • Олена Криворученко

Abstract

У статті представлено результати обстеження спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу на короткі дистанції. Проведено класифікацію функціональних станів спортсменів за допомогою структурно-лінгвістичного аналізу варіабельності серцевого ритму. Визначено звязок між рівнем фізичної підготовленості й типом вегетативної регуляції серцевого ритму легкоатлетів різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу на короткі дистанції.

References

Бобровник В. Комплексний контроль фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих легкоатлетів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / В. Бобровник, О. Криворученко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукова монограф. за ред. проф. Єрмакова С. С. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 8. – С. 13–25.

Запорожанов В. А. Контроль в спортивной тренировке / Запорожанов В. А. – Киев : Здоровья, 1988. – 144 с.

Ільїн В. М. Структурно-лінгвістичний аналіз адаптації реакції організму людини на фізичне навантаження / В. М. Ільїн // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 2–3. – С. 74–78.

Криворученко Е. В. Вегетативное обеспечение функциональной подготовленности спортсменов различной квалификации, специализирующихся в беговых дисциплинах легкой атлетики / Е. В. Криворученко // Спортивна медицина. – Киев : Олимпийская лит., 2007. – № 1. – С. 26–31.

Лойко Т. В. Критерии контроля функционального состояния юных спринтеров / Т. В. Лойко, В. И. Приходько // XIV Международный научный конгресс “Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. – Киев : НУФВСУ, 2010.– С. 355.
Published
2016-11-10
How to Cite
Криворученко, О. (2016). Взаємозв’язок рівня фізичної підготовленості й типу вегетативної регуляції серцевого ритму кваліфікованих спортсменів із бігу на короткі дистанції. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 94-98. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1032
Section
Olympic and professional sport