Зміни якості життя хворих на туберкульоз легенів у процесі проведення фізичної реабілітації

  • Анжела Ногас

Abstract

У статті показано вплив фізичної реабілітації на організм хворих на туберкульоз легенів, проаналізовано якість їхнього життя. Обґрунтовано необхідність повноцінного життя хворим на туберкульоз легенів, показано позитивну динаміку покращення загального та психоемоційного стану, суттєве підвищення показників якості життя хворих.

References

Валецький Ю. М. Якість життя і психологічні особливості хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів, медико-економічні наслідки захворювання та шляхи їх поліпшення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 14.01.26 / Ю. М. Валецький. – К., 2007. – 33 с.

Ногас А. О. Фізична реабілітація хворих на туберкульоз легенів в умовах стаціонару : навч.-метод. посіб. / Ногас А. О. – Рівне : [б. в.], 2009. – 128 с.

Ногас А. О. Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту : спец. 24.00.03 – фізична реабілітація / А. О. Ногас . – Л., 2009. – 20 с.

Методика оцінки якості життя / Всесвітня організація охорони здоров’я : Українська версія (Рекомендації по використанню) / за наук. ред. д-ра мед. наук С. В. Пхіденка. – Д.: Пороги, 2001.– 58 с.

Петренко В. І. Фтизіатрія : підручник / В. І. Петренко, Ю. І. Москаленко, Ю. І. Фещенко та ін. / за ред. В. І. Петренка. – Вінниця : Нова кн., 2006. – 504 с.

Сучасна стратегія боротьби з туберкульозом в Україні / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – К. : Здоров’я, 2007. – 664 с.

Фещенко Ю. I. Контроль за туберкульозом в умовах адаптованої ДОТС-стратегії / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – К. : Медицина, 2007. – 480 с.

Фтизіатрія : підручник / за заг. ред. акад. А. Я. Циганенка і проф. С. І. Зайцевої. – Х. : Факт, 2004. – 390 с.

Фтизиатрия : учебник / Петренко В. И. – Киев : Медицина, 2008. – 487 с.
Published
2016-11-10
How to Cite
Ногас, А. (2016). Зміни якості життя хворих на туберкульоз легенів у процесі проведення фізичної реабілітації. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 70-73. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1026
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation