Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей

  • Наталія Михайлова

Abstract

У статті наведено дані про зміни в м’язах нижніх кінцівок при вродженій клишоногості та характерні зміни у зв’язках: зв’язки заднього та внутрішнього боків гомілковоступневого суглоба й суглобів передплесна дуже товсті та натягнуті, а тому достатньо жорстко утримують стопу в позиції підошовного згинання, а човноподібну й п’яткову кістку – в аддукції та інверсії. Проведене тестування з метою дослідження й оцінювання згиначів стопи, м’язів гомілки та оцінка активного руху в гомілковоступневому суглобі. На основі даних тестування зроблено аналіз отриманих результатів і проведено порівняння між результатами дітей із вродженою клишоногістю та здорових. У результаті проведеного тестування виявлено погіршення функцій м’язів гомілки значне обмеження активного руху в гомілковоступневому суглобі в дітей із вродженою клишоногістю.

References

Бархатов М. В. Комплексный подход в лечении врожденной косолапости / М. В. Бархатов, М. Ю. Галактионова, О. В. Карпушкина [и др.] // Современные наукоемкие технологи. –2006. – № 5. – С. 64.

Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К. : [б. в.], 2003.

Михайлова Н. Підвищення функціональності м’язів нижніх кінцівок засобами фізичної реабілітації при вродженій клишоногості / Н. Михайлова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вип. 12. – Т. 3. – Вінниця : [б. в.], 2011. – С. 87–93.

Цыплаков А. Ю. Оптимизация хирургической коррекции и консервативной реабилитации пациентов с врожденными эквино-варусными деформациями стоп : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. мед. наук : спец. 14.00.22, 14.00.27 “Травматология и ортопедия” / А. Ю. Цыплаков. – Самара, 2004. – 29 c.

Чугуй Е. В. Современные взгляды на лечение врожденной косолапости у детей / Е. В. Чугуй // Травма. –2009. – № 4. – Т. 14.

Henri Bensahel. History of the functional method for conservative treatment of clubfoot / Henri Bensahel, Bernard Bienayme, Pascal Jehanno // J Child Orthop. – (2007) 1:175–176.
Published
2016-11-10
How to Cite
Михайлова, Н. (2016). Вплив вродженої клишоногості на функціональний стан нижніх кінцівок дітей. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 67-70. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1025
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation