Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку

  • Олександр Валькевич
  • Олександр Бичук

Abstract

У статті викладено основні аспекти використання відеокомп’ютерної програми “Big Foot”, яку ми застосували для визначення опорно-ресорних властивостей стопи в сагітальній площині, проаналізовано біомеханічні характеристики сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку, визначено їх динаміку у віковому аспекті та кореляційні взаємозв’язки.

References

Бичук І. О. Біомеханічні характеристики стопи хлопчиків старшого дошкільного віку у сагітальній площині / І. О. Бичук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – № 4 (8). – С.15–18.

Бичук І. О. Будова стопи і фактори, які змінюють її функціональну спроможність / І. О. Бичук, А. І. Альошина, О. І. Бичук [та ін.] // Вісник Прикарпатського університету : Фізична культура. – Вип. VI. – 2007. – С. 83–85.

Валькевич О. В. Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи хлопчиків молодшого шкільного віку / О. В. Валькевич, О. І. Бичук, А. І. Альошина // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – 2011. – Вип. 91. – С. 75–78.

Виленская Т. Е. Функциональное состояние опорно-двигательного аппарата как одно из наиболее “слабых звеньев” у современных детей 7–10 лет / Т. Е. Виленская // Физическая культура:воспитание, образование, тренировка. – 2005. – № 3. – С. 39–43.

Лапутин А. Н. Технология контроля двигательной функции стопы школьников в процессе физического воспитания : метод. пособие для студ. II курса фак. спорт. медицины и физ. реабилитации / А. Н. Лапутин, В. А. Кашуба, К. Н. Сергиенко. – Киев : [б. и.], 2003. – 67 с.
Published
2016-11-10
How to Cite
Валькевич, О., & Бичук, О. (2016). Біомеханічний аналіз сагітального профілю стопи дівчаток молодшого шкільного віку. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 63-66. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1024
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Most read articles by the same author(s)