Результати проведення фізичної реабілітації хворих на гонартроз 0–І рентгенологічної стадії

  • Ольга Андрійчук

Abstract

У статті наведено результати порівняльного та лонгітюдного дослідження основних показників функціональної здатності хворих на остеоартроз: індекс маси тіла, больові відчуття, ранкова скутість, амплітуда рухів, сила мязів. Ці результати є основою для об’єктивної оцінки й порівняння ефективності лікування та реабілітації хворих на гонартроз 0–І рентгенологічної стадії.

References

Андрійчук О. Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гонартрозу / О. Андрійчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – № 2 (14). – С. 75–79.

Апаптоз як індикатор ефективності лікування остеоартрозу // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 16. – С. 21.

Бур’янов О. А. Остеоартроз: генезиз, діагностика, лікування / О. А. Бурянов, Т. М. Омельченко, О. Е. Міхневич ; [за ред. О. А. Бурянова, Т. М. Омельченка]. – К. : Ленвіт, 2009. – 208 с.

Корпан М. І. Остеоартроз: експериментально-клінічне обґрунтування ефективності фізіотерапевтичних факторів / М. І. Корпан, С. Магомедов, І. С. Чекман // Літопис травматології та ортопедії. – 2008. –№ 1–2. – С. 76–78.
Published
2016-11-10
How to Cite
Андрійчук, О. (2016). Результати проведення фізичної реабілітації хворих на гонартроз 0–І рентгенологічної стадії. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 56-63. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1023
Section
Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation