Деякі аспекти формування культури здоров’я в студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання

  • Наталія Корж
  • Олена Захарова
  • Анастасія Сокол

Abstract

У статті висвітлено проблему формування культури здоров’я в студентів вищих навчальних закладів. Із кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на життя й здоров’я студентської молоді. Тому вважаємо, що пріоритетним завданням держави, педагогів, медичних працівників повинно бути формування в молодої людини усвідомлення того, що здорова нація є показником цивілізованої держави. Адже якість освіти не повинна зводиться лише до здобуття знань, умінь і навичок. Вона тісно пов’язана з категоріями здоров’я, комфортності, щастя, благополуччя, самореалізації.

References

Гладощук О. Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. Г. Гладощук ;Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2008. –233 с.

Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України 17 квітня 2002 року № 347/2002. // Освіта України. – № 33. – 23 квіт. 2002. – С. 4–6.

Соболевский В. В. Азбука здоровья: правила эксплуатации организма / Соболевский В. В. – Днепропетровск : Монолит, 2003. – 95 с.

Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика) / Горащук В. П. –Луганск : Альма-матер, 2003. – 376 с.

Бурлакова Т. Л. Педагогічні аспекти формування культури здоров’я у молодших школярів / Т. Л. Бурлакова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 17 (204). – Ч. ІІ. – С. 246–251.

Оржеховська В. М. Духовність – це здоров’я молодого покоління : навч.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська Т. В. Тарасова. – Т. : [б. в.], 2005. – 216 с.

Сичов С. Формування у школярів і студентів потреби фізичного вдосконалення / С. Сичов // Фізичне виховання в школі. – 2001. – № 4. – С. 22.
Published
2016-11-10
How to Cite
Корж, Н., Захарова, О., & Сокол, А. (2016). Деякі аспекти формування культури здоров’я в студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 34-37. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1018
Section
Physical culture, physical education of different age group population