Загальна характеристика технологій навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів

  • Андрій Розтока

Abstract

У сучасній психолого-педагогічній літературі існують різні підходи до класифікації технологій навчання. Як правило, основою класифікації є рівень застосування технології, основні чинники психічного розвитку учня, філософська основа, наукова концепція засвоєння досвіду, ставлення до дитини, орієнтація на особистісні структури учня, тип організації та управління пізнавальною діяльністю школяра.

References

Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобозревательной школе / Бабанский Ю. К. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / Беспалько В. П. – М. : Педагогика, 1980. – 192 с.

Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Левина М. М. – М. : Изд. центр “Академия”, 2001 – 272 с.

Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. –М. : Вид-во “Іліон”, 2006. – 272 с.

Питюков В. Ю. Основы педагогической технологии / Питюков В. Ю. – М. : Гном и Д, 2001. – 192 с.
Published
2016-11-10
How to Cite
Розтока, А. (2016). Загальна характеристика технологій навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 30-33. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1017
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching