Спортивно орієнтоване фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячого навчального закладу

  • Геннадій Петренко

Abstract

Із метою обґрунтування ефективності застосування спортивно орієнтованого фізичного виховання на базі дитячого садка № 300 Деснянського району м. Києва проведено педагогічний експеримент із дітьми старшого дошкільного віку. Експериментальним фактором стало введення в практику фізичного виховання дошкільників елементів технологій спортивного тренування. Педагогічне спостереження, здійснюване в процесі дослідження, показало перевагу застосування спортивно орієнтованого фізичного виховання над традиційною програмою фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку, що виражається в позитивній динаміці показників функціонального стану, фізичної підготовленості й формування стійкого інтересу дітей до фізичної культури та спорту.

References

Бальсевич В. К. Конверсия високих технологий спортивной подготовки как актуальное направление совершенствования физического воспитания и спорта для всех / В. К. Бальсевич // Теория и практика физ. культуры. – 1993. – № 4. – С. 21–23.

Бальсевич В. К. Развитие быстроты и координации движений у детей 4–6 лет / В. К. Бальсевич, М. Н. Королева, Л. Г. Майорова // Теория и практика физической культури.– 1986.– №10. – С.21–25.

Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / Бальсевич В. К. – М. : Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.

Вільчковський Е. С. Критерії оцінювання стану здоровя, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Вільчковський Е. С. – К. : ІЗМН, 1998. – 64 с.

Волков Л. В. Спортивно-игровой метод в физическом воспитании детей дошкольного возраста : программа и метод. рек. / Волков Л. В. – Переяслав-Хмельницкий : [б. и.], 1990. – 64 с.

Рунова М. О. Рухова активність дитини в дитячому садку : посіб. для працівників дошк. закл.,викладачів і студ. педвузів і коледжів : [пер. з рос. мови] / Рунова М. О. – Х. : Ранок, 2007. – 192 с.

Теория и методика физического воспитания : в 2-х т. Т.2. Методика физического воспитания различных групп населения / под ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская лит., 2003. – С. 12–20, 60–64.
Published
2016-11-10
How to Cite
Петренко, Г. (2016). Спортивно орієнтоване фізичне виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячого навчального закладу. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 26-29. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1016
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching