Роль фізичного виховання в системі оздоровчих заходів у загальноосвітніх навчальних закладах

  • Олександра Дубогай
  • Ірина Поташнюк

Abstract

У статті розглянуто роль фізичного виховання та ефективність упровадження медико-профілактичних і психолого-педагогічних оздоровчих заходів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. У роботі подано кількісну і якісну характеристики показників фізичної підготовленості, рівня здоров’я учнів.

References

Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Апанасенко Г. Л. – СПб. : МГП “Петрополис”, 1992. – 123 с.

Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – Ростов н/Д : Феникс ; Здоровье, 2000. – 243 с.

Бардов В. Г. Перспективи використання фізичної працездатності як кількісного показника здоровя дітей і підлітків / В. Г. Бардов, І. В. Сергета // Довкілля та здоровя, 1998. – №1. – С. 14–17.

Буліч Е. Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології / Е. Г. Буліч, І. В. Муравов – К. : ІЗИН, 1997. – 224 с.

Даниленко Г. М. Загальноосвітній заклад як система комплексного впливу на якість життя дитини / Г. М. Даниленко // Гіг. насел. місць. – К., 2003. – Вип. 41. – С. 330–335.

Колесин И. Д. Комплексная оценка уровня здоровья человека / И. Д. Колесин, А. Н. Сортнева // Гиг. исанит. – 1995. – № 9. – С. 34–35.

Коренев Н. М. Медико-социальные проблемы состояния здоровья современных школьников / Н. М. Коренев, С. А. Левенец, Г. Н. Даниленко, Я. И. Пономарева // Здоровя школярів на межі тисячоліть :матеріали наук.-практ. конф. укр. НДІ охорони здоровя дітей та підлітків. – Х. : [б. в.], 2000. – С. 2–6.

Коренев Н. М. Проблемы формирования здоровья учащихся в современной школе / Н. М. Коренев //Журн. АМН Украины. – 2001. – Т. 7. – № 3. – С. 475–479.

Лукянова О. М. Медико-соціальні аспекти збереження здоров'я дітей, забезпечення їхнього гармонійного фізичного та інтелектуального розвитку / О. М. Лук’янова // Журн. АМН України. – 2001.– Т. 7. – № 3. – С. 408–415.

Лукянова О. М. Наукові основи профілактики та реабілітації порушень здоровя у дітей /О. М. Лук’янова : матеріали наук. практ. конф. “Профілактика та реабілітація найбільш поширених захворювань у дітей та удосконалення їх диспансеризації (Київ, 24–27 жовтня 2000 р.). – К. : ПАГ. –2003. – № 1 (395).– С. 53.

Нагорна А. М. Роль профілактичних заходів у формуванні здоровя дитячого населення України / А. М. Нагорна, Т. С. Грузєва, Т. К. Кульчицька // Стратегія формування здорового способу життя : матеріали конф. – К. : [б. в.], 2000. – С. 45–48.

Неділько В. П. Актуальні проблеми здоровя дітей / В. П. Неділько // “Думки, ідеї проф. Томіліна С. А. та їх втілення у ХХІ столітті” за напрямом: соціальна медицина : матеріали другого конкурсу на кращу роботу. – К. : [б. в.], 2005. – С. 32–36.

Поташнюк І. В. Медико-соціальні та психолого-педагогічні спекти ефективності гімназійної освіти :монографія / Поташнюк І. В. – Луцьк : Надстиря, 2004. – 244 с.

Сердюк А. М. Гігієнічні проблеми збереження здоровя дітей в сучасних умовах реформування освіти в Україні / А. М. Сердюк, Н. С. Полька, Г. М. Єременко // Гіг. насел. місць. – К., 2004. – Вип. 43. – С. 402–406.

Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / Сухарев А. Г. – М. : Медицина, 1991. – 270 с.

Шаповалова В. Підвищення ефективності лікарсько-педагогічного спостереження в умовах оздоровчих занять у школі та вузі / В. Шаповалова, В. Волков, В. Т. Коршак : тези доп. ІV Міжнар. наук. конф. “Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоровя, рекреації, спортивної медицини та реабілітації”. – К. : [б. в.], 2000. – С. 441.

Шпак О. М. “Школа здоровя”– шлях до формування гармонійної здорової особистості / О. М. Шпак,Т. Б. Єфімова, Т. В. Меркулова // Гіг. насел. місць. – К., 2005. – Вип. 45. – С. 556–558.

Яременко О. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи / О. Яременко, О. Б. Балакірєва, О. Вакуленко. – К. : Укр. ін-т соц. досліджень, 2000. – 207 с.
Published
2016-11-10
How to Cite
Дубогай, О., & Поташнюк, І. (2016). Роль фізичного виховання в системі оздоровчих заходів у загальноосвітніх навчальних закладах. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 21-26. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1015
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching

Most read articles by the same author(s)