Технологія навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями

  • Володимир Гащин

Abstract

У статті проаналізовано та узагальнено сучасні наукові положення щодо сутності й структури технологій навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями.

References

Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів / Бріскін Ю. А. – К. : Олімпійська л -ра, 2006. – 264 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / Дичківська І. М. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура / С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова. – М. : Сов. спорт, 2000. – 240 с.

Теория и методика физического воспитания / [под ред. Т. Ю. Круцевич]. – Т. 2. – Киев : Олимпийская лит., 2003. – 392 с.

Частные методики адаптивной физической культуры : учеб. пособие. / [под ред. Л. В. Шапковой]. – М : Сов. спорт, 2003. – 464 с.
Published
2016-11-10
How to Cite
Гащин, В. (2016). Технологія навчання футболу дітей з обмеженими фізичними можливостями. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 18-20. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1014
Section
Pedagogical technologies of physical culture teaching