Програмно-методичне забезпечення формування професійних умінь і навичок у студентів – майбутніх учителів фізичної культури з використанням фітнес- технологій

  • Аліса Твеліна

Abstract

У статті висвітлено результати розробки концепції програмно-методичного забезпечення використання фітнес-технологій для підготовки студентів – майбутніх учителів фізичної культури. Концепція визначає методичні й технологічні підходи до перегляду цілей, уявлень про пріоритетну спрямованість змісту, найбільш ефективні засоби, методи та форми організації процесу занять фізичною культурою. Концепція представляє систему ідей, положень, що відповідають потребам сучасного життя, мають цілісність впливу, оздоровчу, культурну й соціальну спрямованість

References

Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 3. – С. 29–32.

Дубогай О. Д. Тенденції розвитку оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів: інноваційний світовий досвід / О. Д. Дубогай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 2 – С. 99–104.

Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнесс : пер. с англ. / Хоули Э. Т., Френкс Б. Д. – Киев : Олимпийская лит., 2000. – 368 с.

Лисицкая Т. С. Аэробика. Теория и методика / Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева. – М. : ФАР, 2002. – Т. 1.230 с.

Решетень И. Н. Основы педагогического мастерства учителя физической культуры / И. Н. Решетень, И. Х. Кобер. – Алма-Ата : Руан, 1990. – 64 с.

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико- методологічний аспект) : монографія / Сущенко Л. П. – Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 2003. – 442 с.

Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. –М. : Академия, 2006. – 480 с.

Чичикин В. Т. Проблемы содержания физкультурного образования / В. Т. Чичикин // Теория и практика физической культуры. – 1994. – № 12. – С. 25–27.
Published
2016-11-10
How to Cite
Твеліна, А. (2016). Програмно-методичне забезпечення формування професійних умінь і навичок у студентів – майбутніх учителів фізичної культури з використанням фітнес- технологій. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (4(16), 14-17. Retrieved from https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1013
Section
Professional training of specialists in physical culture and sport