Baj-Korpak, Joanna, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Poland

  • No 1(37) - Physical culture, physical education of different age group population
    THE PHYSICAL ACTIVITY OF GYMNASIUM AND SECONDARY EDUCATION TEACHERS
    Abstract  PDF