No 1(37) (2017)

Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society

Full Issue

View or download the full issue PDF ()

Table of Contents

Historical, philosophical, juristic and organizational problems of physical culture

Olga Andriychuk, Vasyl Pantik, Volodymyr Kovalchuk, Serhii Savchuk
5-11
Mykhail Dudko, Inna Khrypko, Natalia Bishevets
12-17
Yevhen Imas, Olha Borysova, Iryna Kohut
PDF
18-23
Iryna Maliarenko, Borys Kedrovskyi, Yurii Romaskevych, Olha Koltsova
PDF
24-29
Mykhailo Perehinets, Liudmyla Dolzhenko
PDF
30-34
Oksana Shynkaruk, Lolita Denisova
PDF
36-42

Technologies of education in physical training

Olha Kolomeitseva
PDF
43-47
Cezary Michalski, Michał Zych, Wiesław Pięta, Karol Pilis, Wiesław Pilis, Anna Pilis, Krzysztof Stec, Joanna Rodziewicz-Gruhn
PDF
48-51

Physical culture, physical education of different age group population

Yuriy Furman, Oleksandra Brezdeniuk
PDF
52-58
Andrii Mandiuk
PDF
59-65
Olga Obrazhey
PDF
66-71
Vladyslav Ruban
PDF
72-76
Svitlana Salnikova
PDF
77-82
Bohdan Semeniv, Petro Bilenkiy, Olena Golubeva, Orest Vasyliv, Taras Prystavskyi
PDF
83-90
Alla Solovei, Olha Rymar, Marta Yaroshyk, Nataliya Sorokolit
PDF
91-96
Andrzej Soroka, Joanna Baj-Korpak
PDF
97-105
Serhiy Tsymbaliuk
PDF
106-113
Iana Ushko, Oleksii Hliebov, Iryna Dubkovetska, Tetiana Hliebova
PDF
114-117
Eduard Vilchkovski, Volodymyr Pasichnyk
PDF
118-123
Maksym Yachniuk, Iryna Yachniuk, Yurii Yachniuk
PDF
124-129

Therapeutic physical training, sports medicine and physical rehabilitation

Angela Nogas, Andriy Karpinskiy
PDF
130-135
Sergii Popel’, Bohdan Mytckan
PDF
136-140
Anastasiya Vilchkovska
PDF
141-146

Olympic and professional sport

Vladimir Davydov, Vladimir Shantarovich, Aleksandr Zhuravsky, Dmitriy Prigodich
PDF
147-152
Alla Sulyma, Natalіa Нavrylova
PDF
153-157

Reviews, chronicles and personals

Інформація про засідання Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
 
158-160
ІНФОРМАЦІЯ ПРО І МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОНГРЕС ІСТОРИКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
 
161-164
Інформація для авторів
 
165-167