Announcements

ERIH PLUS

 

Шановні колеги, нам приємно повідомити, що журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» включений до авторитетної реферативної бази European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), де представлені наукові публікації як англійською, так і європейськими мовами. Реферативна база даних та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою по публікаціях і відстеженню робіт в галузі соціальних і гуманітарних наук. Тисячі фахівців регулярно публікують власні результати наукових досліджень в даній базі даних. Це дозволяє їм демонструвати результати своєї роботи міжнародній науковій спільноті, знаходити однодумців, отримувати гранти на подальші дослідження і просувати свою кар'єру. Разом з тим для нашого фахового наукового видання «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» відкриваються перспективи успішної інтеграції в світовий науковий інформаційний простір, підвищення його наукового та міжнародного визнання, зростання загального рейтингу, індексу цитування (імпакт-фактору), розміщення в основних міжнародних базах даних (Scopus, Web of Science).

 
Posted: 2017-10-26
 
1 - 1 of 1 Items