http://orcid.org/0000-0002-6865-0099

Editor-in-Chief

Anatolii Tsos, Ukraine

Editorial board

Alla Aleshina, Ukraine

Olha Andriychuk, Ukraine

Gunchin Batbaatar

Juzef Bergier, Poland

Diethelm Blecking, Germany

Nataliya Byelikova, Ukraine

Volodymyr Davydov, Belarus

Oleksandra Dubohay, Ukraine

Nataliya Zavydivska, Ukraine

Franja Fratrić

Gems Gerald, United States

Petro Husak, Ukraine

Jim Parry, United Kingdom

Maria Malliarou, Greece

Albena Nikolaeva, Bulgaria

Jean Firica, Romania

Viktor Kondakov, Russian Federation

Jacek Wąsik, Poland

Igor Коtsan, Ukraine

Oleksandr Кuts, Ukraine

Tetyana Кrutsevych, Ukraine

Rayisa Prima, Ukraine

Gennadij Yedynak, Ukraine

Volodymyr Volkov, Ukraine

Eduard Vilchkovskyi, Ukraine

Ivan Smoluik, Ukraine

Oleksandr Tomenko, Ukraine

Yevhen Maslovskyi, Belarus

Andriy Yahenskyi, Ukraine

Volodymyr Khodinov, Poland

Yuriy Lyakh, Ukraine

Svitlana Indyka, Ukraine

Translation and Editing

The team of translators has done the English translation and the editing of the journal articles issue №4 (32) 2015 for posting online:

 • Bondar Tetyana
 • Vasylenko Olha
 • Galapchuk-Tarnavska Olena
 • Honcharuk Svitlana
 • Horot Yevheniya
 • Dobzhanska Natalia
 • Yefremova Natalia
 • Zasiekin Serhii
 • Kalynovska Iryna
 • Koliada Elina
 • Kotys Olena
 • Krysanova Tetiana
 • Lytvyn Oksana
 • Lisinska Tetiana
 • Makaruk Larysa
 • Malimon Lesia
 • Machulska Kateryna
 • Mudryk Larysa
 • Navrotska Iryna
 • Nifaka Tetiana
 • Odarchuk Natalia
 • Pavliuk Alla
 • Rozvod Elina
 • Semeniuk Antonina
 • Charikova Iryna
 • Shevliakova Yuliia
 • Sheludchenko Svitlana
 • Shkarovetska Alla