ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І КУЛЬТУРА ЗДОРОВ'Я У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND HEALTH CULTURE IN MODERN SOCIETY

ISSN 2410-2156 (Online), ISSN 2220-7481 (Print)

State registration certificate КВ № 19773-9573 ПР of 15.03.2013.

“Physical education, sport and health culture in modern society” is a specialized edition in Ukraine where the results of dissertations for obtaining  scientific degrees of Doctor and Candidate of Science in the field of “Pedagogical Sciences” (supplement 10 to the decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 12.05.2015 № 528) and “Physical Education and Sport” (supplement 17 to the decree of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 13.07.2015 № 747) can be published.

Year of establishment : 1999

Institutor: Lesya Ukrainka Eastern European National University

Areas and issues: is an international periodical that covers a wide range of issues in the domains of mass sport, physical rehabilitation and sports of higher achievements. The journal includes the articles that give the history of physical education development in Ukraine and all over the world; philosophical, legal and organizational problems in physical culture; peculiarities of physical education of different groups of population; problems of professional training of physical education teachers; pedagogic technologies of physical exercises; means of working capacity renewal; peculiarities of athletes training and adapting human organism to physical activity.

Periodicity: quarterly.

Language editions: Ukrainian, Russian, English.

The journal was introduced on 1 January 2016 an electronic version in English.

The journal is displayed in scientometric bases:  Index Copernicus International (Impact Factor ICV 2014 – 46,23; 2015 – 57,07), eLIBRARY (Russian Science Citation Index) (license agreement №128-03/2015, of 12.03.2015);  ERIH PLUS ;  Polska Bibliografia NaukowaУкраїніка науковаUlrich’s Periodicals Directory

repositories and search engines: OpenAIREBASEGoogle scholarInternational Committee of Medical Journal Editors, Research Bible, Information Matrix for the Analysis of Journals, Ukraine Scientific Periodicals 

Editor-in-Chief: Anatolii Tsos, Doctor of Science in Physical Education and Sports, Professor, First Vice-Rector, Vice-Rector for Administration and Development in Lesya Ukrainka Eastern European National University.

Executive editor: Svetlana Indyka, PhD in physical education and sport.

Editorial address: 30/118 Vynnychenka Street, Building 7, Lutsk, 43025

 Lesya Ukrainka Eastern European National University

Department of Physical Education Theory, Fitness and Recreation

 

Tel.:+38(0332)242178; (066)4830600

E-mail: sport@eenu.edu.ua

 

Announcements

 

ERIH PLUS

 

Шановні колеги, нам приємно повідомити, що журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» включений до авторитетної реферативної бази European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), де представлені наукові публікації як англійською, так і європейськими мовами. Реферативна база даних та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою по публікаціях і відстеженню робіт в галузі соціальних і гуманітарних наук. Тисячі фахівців регулярно публікують власні результати наукових досліджень в даній базі даних. Це дозволяє їм демонструвати результати своєї роботи міжнародній науковій спільноті, знаходити однодумців, отримувати гранти на подальші дослідження і просувати свою кар'єру. Разом з тим для нашого фахового наукового видання «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» відкриваються перспективи успішної інтеграції в світовий науковий інформаційний простір, підвищення його наукового та міжнародного визнання, зростання загального рейтингу, індексу цитування (імпакт-фактору), розміщення в основних міжнародних базах даних (Scopus, Web of Science).

 
Posted: 2017-10-26
 
More Announcements...